ERE leden / Membres d’honneur / Honorary members / Ehrenmitglieder

Carla Carpels & Anges Blommaerts 

Om hun  grote vrijwillige inzet  zowel  bij AMSvzw als  bij  de  dieren & menselijke  voedselbank vzw gabriel hebben  wij besloten  om   beide  ERE-leden te  maken

 

Chantal Pihay  

ZOOOO zal ze altijd in ons gedanken zijn en blijven ,little sister Chantal Pihay & boezemvriendin alsook **Grand Prioress of Belgium GRAND COLLAR DAME OF THE ORDER OF TEMPLAR KNIGHTS OF CHIBBURN PRIORY.(UNITED GRAND PRIORIES) ;**ERE-LID van AMSvzw ; **mede-oprichster en stille partner bij “coôrdinatie punt voor de overstroomde gebieden” ;

In Nomine Patris Et Felii Et Spiritus Sancti Amen.

 

R.I.P.       Pêrou Damoclès