Reglementering op de openbare weg

http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/218-art43ter

Motorrijders in groep!

Veel motorrijders delen hun passie voor de motorfiets, graag in groepsverband.
Dit kan gaan vanaf twee motorrijders tot meerderen en zelfs enkele honderden voor de grootste tochten!
De verkeersregels zijn dan ook specifiek opgesteld en spreken klare taal over ‘motorrijders in groep’. (Bron: Wegcode.be)

Artikel 43ter. Motorfietsers in groep

43ter.1. Wanneer motorfietsers met ten minste twee in groep rijden op een weg met rijstroken, moeten ze niet achter elkaar rijden; ze mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden, met een voldoende veiligheidsafstand onderling.


Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als het kruisen onmogelijk is moeten zij desgevallend achter elkaar rijden.

43ter.2. De motorfietsers die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins.
Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee wegkapiteins.

De regels verschillen volgens de grootte van de groep

43ter.3.

De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht.

Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord « wegkapitein » voorkomt.

Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep oversteekt.

43ter.4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verkeersbord van het type C3.

Er moeten ook genoeg wegkapiteins voorzien worden naargelang het aantal deelnemers.
Wij rekenen meestal  1 WK per 15 DEELNEMERS (motoren)
Als er te weinig kapiteins zijn om de groep te kunnen beheersen/begeleiden, is het niet onwaarschijnlijk dat ze heel onvoorzichtig zijn, of te snel rijden bij het inhalen en de groep ook nog in gevaar brengen!

Enkele tips voor alle deelnemers:
Het is beter om de minst ervaren motorrijders vooraan in de groep te laten rijden
Met vooraan de groep een ervaren TEMPO-rijder die de snelheidslimiet hanteert en aanhoudt!
En die ook ruimte laat voor de wegkapiteins die vooraan invoegen voor de groep
Wat de andere deelnemers betreft in de groep, is het belangrijk om de rij(en) te respecteren, om inhaalbewegingen en bruuske zijdelingse verplaatsingen ten allen tijden te vermijden Om veiligheidsredenen – en mobiliteitsoverwegingen – is het soms ook aangewezen om hele grote groepen te verdelen in enkele kleinere subgroepen en dat die apart vertrekken met wat tussentijd.
Hierbij moet je dan ook weer rekening houden met DUBBELE capaciteit van wk’s
De andere weggebruikers zullen hen hiervoor dankbaar zijn!

KORTOM:

  • ALTIJD de LINKER zijspiegel & DODE HOEK in de gaten houden en onze AMS-wegkapiteins de kans geven om voorbij te rijden om uw eigen veiligheid te  garanderen, op een volgende kruising, straat, rotonde of hindernis!
  • Steeds zoveel mogelijk geschrankt rijden;
  • Genoeg afstand houden met uw voorligger (1,5 x motorfiets-lengte)
  • Dicht bij elkaar blijven (zonder grote gaten) in groepsverband;
  • Géén getoeter op de openbare weg; en hou rekening met DIEREN (in het bijzonder ‘paarden’ !)
  • Géén verbruik van drugs NOCH van (overvloedige) alcoholische dranken tijdens de gehele rit;
  • Géén ‘kamikaze‘ noch ‘Free willies‘ of andere gevaarlijke toestanden, waarbij je de gehele groep in GEVAAR brengt op de openbare weg.

Het  TEAM  Antwerpse  Moto Seingevers

U kunt ons steeds bereiken via :

Email:  antwerpsemotoseingevers@gmail.com

Voorzitster: +32 476 40 49 21

==========================

Met dank aan onze HOOFD sponsor

http://www.proclima.be/

http://www.vanheckepatrick.be/