Wat doen we?

De Antwerpse Moto Seingevers VZW bieden U een waaier van aanbiedingen,
om Uw sportief evenement te begeleiden vanuit een professioneel & sportief oogmerk!

Het begeleiden van Uw evenement/rit, is en blijft een ‘vrijwillige hobby’ van onze motorrijders, waar de VEILIGHEID van de deelnemers op de 1e plaats komt.
Onze leden hebben kennis van de wetgeving en de begeleidingsregels op het wegverkeer. Er wordt ook regelmatig getraind in groep en onze signaalgevers / wegkapiteins / verkeersregelaars(nl) zijn gebrevetteerd ook als wordt dit niet erkend bij de belgische overheid ,(maar in nederland wel)!
Doch kan ingezet worden bij verzekeringsmaatschappijen!
(info bij Uw verzekeringsagent zelf)
Onze motorrijders dragen ook steeds de verplichte motorkledij en zullen een begrijpend contact leggen met de weggebruikers op de openbare weg tijdens uw evenement.

Sponsoring is mogelijk van onze vzw via de bekende kanalen of neem contact op met iemand het bestuur of secretaris.(fiscaal aftrekbaar)

Voor gefinancierde ritten zijn onze tarieven berekend in verhouding met het verbruik van onze motorfietsen & de afstand van het evenement.
Vergoedingen ‘allerlei’ worden op voorhand besproken om misverstanden te vermijden!
Wij bezorgen ook een schriftelijke overeenkomst tussen U als organisator en AMS.
De prijs is sowieso een economische vzw-prijs, zodat het schappelijk & billijk is voor UW evenement of organisatie !

Contacteer ons bestuur voor een volledige bespreking van uw evenement.

======================================

Met dank aan onze HOOFD sponsors voor de hesjes

http://www.proclima.be/